Solidariteit met vluchtlingen! Verklaring naar aanleiding van wereldvluchtelingendag

20 juni 2023

Commissie Internationaal

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, staan we vandaag stil bij de wereldwijde tragedie van miljoenen mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten. De noodzaak daarvan wordt steeds opnieuw pijnlijk duidelijk, zoals met de recente bootramp in Griekenland, de situatie in azc Ter Apel, maar ook het feit dat er momenteel wereldwijd 110 miljoen vluchtelingen zijn, waarvan ruim de helft uit Syrië, Oekraïne en Afghanistan. Het is van belang om stil te staan bij de oorzaken van deze wereldwijde humanitaire ramp, die ligt in de imperialistische oorlogen en kapitalistische uitbuiting door de grote monopolies.

Vorige week kwam het hartverscheurende nieuws naar buiten over het zinken van een boot met vluchtelingen waarbij honderden mensen, waaronder talloze kinderen, om het leven zijn gekomen voor de kust van Griekenland. Er zijn steeds meer vraagtekens over de rol van de kustwacht in deze tragedie. Sinds 2014 zijn 27.000 vluchtelingen verloren in de Middellandse Zee.

Degenen die de EU bereiken, worden vaak lange tijd in kampen gevangengehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Ook in Nederland is de situatie rondom de opvang van vluchtelingen zorgwekkend. Afgelopen jaar zagen we zelfs hoe honderden vluchtelingen in azc Ter Apel onder erbarmelijke omstandigheden buiten moesten slapen, iets wat volgens de instanties opnieuw kan gebeuren. De regering lijkt niet geleerd te hebben van de situatie, aangezien de capaciteitsproblemen niet zijn opgelost. De schrijnende situatie van vluchtelingen heeft ook impact op omwonenden.

De mensen die met gevaar voor hun eigen leven en hun kinderen vluchten, zijn geen gelukszoekers zoals verschillende partijen ze proberen neer te zetten. Het zijn mensen die gedwongen zijn huis en haard te verlaten door imperialistische oorlogen, door politieke vervolging van reactionaire regimes, door honger en uitzichtloze armoede door wrede uitbuiting van de grote monopolies. Deze mensen vinden nu in Nederland geen veilig asiel, maar een nieuwe hel waar zij doorheen moeten.

Deze toestand is het resultaat van het beleid van de imperialistische EU en de Nederlandse regering: enerzijds met de imperialistische oorlogen, interventies en inmenging die de vluchtelingenstromen creëren, anderzijds met het inhumane vluchtelingen- en immigratiebeleid. Daarin staat niet de bescherming van mensenrechten centraal, maar wordt vooral gekeken welke vluchtelingen en migranten economisch nodig zijn voor het kapitaal.

Begin juni heeft de Europese Unie stappen gezet in het uitwerken van een nieuw Asiel- en Migratiepact. Zo creëert het voorwaarden voor verheviging van repressie aan de grenzen en versnelde uitzettingen en deportaties van vluchtelingen. In wezen werkt de EU aan een kader waarin het recht op asiel overboord wordt gegooid, net als algemener de rechten van vluchtelingen zoals ze in het verdrag van Genève zijn vastgesteld in een tijd dat de socialistische USSR nog een grote invloed had op de internationale verhoudingen.

Vorige maand werd bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten de ‘Bed-Bad-Broodregeling’ af te schaffen en vanaf 2024 geen geld meer uit te trekken voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Na ophef werd dit bericht weer teruggenomen, maar het is meer dan duidelijk dat dit de richting is die de regering op wil.

Kenmerkend is dat vluchtelingen uit Oekraïne anders zijn behandeld dan vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden. Zij ontvangen veel sneller de nodige papieren en kunnen door naar hun bestemming. Blijkbaar kan het voor de vluchteling uit het ene land wel, voor het andere niet. Dit racistische onderscheid laat zien dat er een politieke agenda zit achter de wijze waarop vluchtelingen worden behandeld.

De NCPN eist dat alle vluchtelingen en migranten die in ons land verkeren een veilig onderkomen krijgen en de procedures snel worden afgehandeld. De Nederlandse arbeidersklasse moet zich niet laten verdelen en elke vorm van racisme bestrijden. Maar nog belangrijk is dat we eisen dat elke betrokkenheid van Nederland aan imperialistische oorlogen die vluchtelingenstromen creëren stopt, en dat Nederland uit imperialistische verbonden zoals de NAVO en de EU treedt.

Alleen gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme, dat oorlogen en enorme vluchtelingenstromen veroorzaakt, kan een oplossing bieden voor de problemen van de werkende klasse, gevlucht of niet.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!