7e Congres afgerond: strijdbaar en verenigd voor het socialisme!

4 juni 2022

Partijbestuur NCPN

Op de zaterdagen 14 en 21 mei, vond het 7e Partijcongres van de NCPN plaats te Amsterdam. Daaraan vooraf ging een maandenlange periode waarin de congresstukken collectief werden uitgewerkt en besproken met de leden in de afdelingen. Met de besluiten van ons Congres zullen we komende jaren aan de slag gaan om de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse te versterken, en om stappen te zetten in de partijopbouw.

Het Congres werd geopend door Job Pruijser namens het aftredend Partijbestuur. Hij benoemde daarbij o.a. dat de partij de afgelopen paar jaar flink is gegroeid, mede doordat de partij wordt versterkt met kameraden die ervaring hebben opgedaan in de CJB.

Op het Congres zijn waardevolle discussies gevoerd. Het ‘Verslag van werkzaamheden van het aftredend Partijbestuur’ werd goedgekeurd, evenals de financiële verslaglegging. Het Congres heeft verder belangrijke politieke documenten vastgesteld waarin de beoordelingen en standpunten van de partij worden uitgewerkt: het ‘Politiek besluit over de internationale en nationale ontwikkelingen, het werk van de NCPN in de arbeidersbeweging en de taken van de NCPN tot aan het 8e Congres’ en het ‘Besluit over partijopbouw’. Ook stelde het Congres de Resoluties vast, waarin de specifieke taken worden samengevat die volgen uit de congresbesluiten.

Er is een nieuw Partijbestuur en een nieuwe Kascontrolecommissie verkozen. Het nieuwe Partijbestuur bestaat uit 11 kameraden, waarvan er 6 ook in het vorige PB verkozen waren. Om gezondheidsredenen was Wil van der Klift niet beschikbaar als kandidaat voor het nieuwe PB. Sinds de oprichting van de NCPN is hij betrokken bij de partijleiding, en hij heeft decennialang een onmisbare bijdrage geleverd als lid van het Dagelijks Bestuur, hoofdredacteur van Manifest en internationaal secretaris. Hij zal met zijn ervaring en kennis blijven bijdragen.

Ter gelegenheid van ons Congres heeft onze partij begroetingen ontvangen van communistische een arbeiderspartijen uit België, Chili, Cuba, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Democratische Volksrepubliek Korea, Mexico, Pakistan, Portugal, Rusland, Servië, Spanje, Vietnam en Zweden.

De openbare congresstukken en de begroetingen van zusterorganisaties zullen komende tijd worden gepubliceerd op de documenten pagina op onze website.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!