NCPN bezorgd over gesleutel aan positie volksvertegenwoordiging

Onlangs is er in Oosterwolde een congres gehouden over de toekomst van de gemeentelijke democratie. Noordelijke gemeenten zijn op zoek naar ‘nieuwe vormen van  democratie’. Op dit congres werd ook de twijfel uitgesproken over of er in de toekomst nog wel een taak voor de gemeenteraad is weggelegd. Dit was voor het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser aanleiding om zich met een aantal vragen tot de Burgemeester van De Fryske Marren te richten. Hij wil weten of onze gemeente ook bij deze activiteiten van de Noordelijke gemeenten betrokken is en of er op dat congres een vertegenwoordiging van De Fryske Marren aanwezig was. In dat geval vindt hij dat hiervan verslag aan de Gemeenteraad moet worden uitgebracht. In het geval dat de gemeente niet bij de Noordelijke activiteiten betrokken is, wil hij weten of de gemeente dan ook afzonderlijks activiteiten op dit terrein ontwikkelt. De

NCPN wil van de burgemeester ook weten wat hij vindt van de  uitspraak dat er in de toekomst geen taak voor de gemeenteraad, de volksvertegenwoordiging, is weggelegd.

De NCPN maakt zich al langer zorgen over hoe er in ons land allerlei discussies plaatsvinden en zelfs experimenten worden uitgevoerd, welke onder de dekmantel van vernieuwing van de democratie, juist tot doel hebben de volksvertegenwoordigende democratie – dus de invloed van het volk – uit te hollen. Congressen zoals genoemd en ook andere bijeenkomsten worden voor dat doel georganiseerd.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren.