ACTIE TEGEN SLOOP

Nog steeds hangt bewoners van de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer sloop van hun woningen boven het hoofd. De aan Lyamer Wonen aangeboden handtekeningen hebben de woningstichting zeker voorzichtiger gestemd, in die zin dat vormen van renovatie meer als reeële optie in plaats va sloop worden gezien. Naast het feit dat veel bewoners daar prettig wonen en geen behoefte voelen hun huizen – waaraan overigens best wat te verbeteren valt – te verlaten, zijn er nogal wat sociaal-politieke bezwaren tegen sloop van niet te dure sociale huurwoningen.

Het aantal beschikbare sociale huurwoningen is – zeker afgezet tegen huurwoningen in de zogenaamde vrije sector – gedaald, terwijl er een toenemende vraag tegenover staat; de politieke druk naar nog verdere liberalisering van de huurwoningmarkt moet tot staan worden gebracht, want de huurstijgingen van woningen in deze sector rijzen de pan uit met verhogingen van zo’n 17 tot 23%, wat de vraag naar goedkopere sociale huurwoningen nog verder zal doen toenemen. Nieuwbouw na sloop levert per saldo altijd minder woningen op met veel hogere huren, tot bij de grens waar nog huurtoeslag mogelijk is. Gemiddeld is er na het uitbreken van de crisis een behoorlijke koopkrachtdaling opgetreden, welke er zeker bij de lagere inkomensgroepen – dé doelgroep voor sociale huurwoningen – flink heeft ingehakt. Door werkloosheid, de toename van flexwerk, inkomensstijgingen beneden de inflatie, het jarenlang bevriezen en soms zelfs verlagen van bedrijfspensioenen, enz.

De woningen aan de Zuiderzeestraat zijn beeldbepalend en het eerste nieuwbouwproject in Lemmer na de Tweede Wereldoorlog en kunnen zeker tot het Lemster historisch en cultureel erfgoed worden gerekend. Met sloop zou er dus meer dan huizen weggesneden worden. Er zijn gebouwen, waaronder ook woningen, die het waard zijn voor het nageslacht behouden te blijven, als tastbaar bewijs van de voortgaande ontwikkeling. Ook het laten bestaan van de wat kleinere woningen past in de trend dat meer mensen kleiner willen wonen; ook het toegenomen aantal kleine huishoudens versterkt die behoefte.

Het zou van de woningstichting sociaal en ook verstandig zijn naar de mensen te luisteren en hun standpunt – geen sloop maar verbetering van de woningen – over te nemen. Let wel: isolatie en andere vormen van groot onderhoud bij renovatie mogen niet leiden tot een extra verhoging van de huurprijs. Wij wensen de bewoners verder succes met hun actie tegen sloop en zullen ons, ook in politieke zin, voor hen in blijven zetten.

Roel Kingma, gemeenteraadslid PvdA
Rinze Visser, gemeenteraadslid NCPN