GEMEENTERAADSEL

De burgemeester van De Fryske Marren wil dat de gemeente een eigen blad uitgeeft. Omdat de gemeente – B&W zal hij bedoelen – te vaak negatief in het nieuws komt, ook in ingezonden stukken en op websites. De gemeente had ooit een eigen ruimte in de huis-aan-huisbladen. Afgeschaft, te duur. Een besluit dat met grote meerderheid door de gemeenteraad is genomen. Zelfs een verzwakt compromis-voorstel werd afgewezen.  Tegen deze achtergrond lijkt het burgemeestersidee nogal raadselachtig.

De gemeente negatief in het nieuws? Ook ik, met mijn partij de NCPN, ben schuldig aan deze ‘wandaad’. Denkt men op het ‘hoofdbureau’ Heremastate in Joure nu echt dat de voorgenomen forse bezuinigingen op sportaccommodaties- ook vv Lemmer en EBC – positief in het nieuws zullen komen? Nog geen honderd gemeentebladen zullen de volgende feiten goed kunnen praten: de belabberde communicatie met ingezetenen; het bij mondelinge mededeling verminderen van thuiszorg en blokkeren van een WMO-taxipas; het bemoeilijken van raadsleden bij het uitoefenen van hun functie van volksvertegenwoordiger.

Eerst moest er zo nodig bezuinigd worden door de gemeentelijke ruimte in de bladen af te schaffen. Is er dan nu opeens wel geld om zelf een blad uit te geven? Het zoveelste gemeenteraadsel! Eén ding blijft echter recht overeind staan: wat krom is valt niet recht te schrijven.

Rinze Visser,
raadslid NCPN.