DE FYSKE MARREN SCOORT WEER HOOG…

Onlangs bleek uit een onderzoek van het tv-consumentenprogramma Kassa dat er nogal wat gemeenten zijn die voor sociale kredieten hoge rentes in rekening brengen: tussen de 12 en 14 procent. Het gaat hier om leningen aan mensen die vanwege hun financiële omstandigheden niet bij reguliere banken terecht kunnen. Uit genoemd onderzoek bleek ook dat er ook andere, meer sociale gemeenten zijn, die een lage rente – van nul tot vijf procent – berekenen. Omdat het om gemeentelijke regelingen gaat kunnen mensen alleen bij de gemeente waar ze ingeschreven staan terecht. Onze gemeente De Fryske Marren blijkt wat kredietrente betreft in de hoogste categorie te verkeren. Dat de gemeente hier hoog scoort is vanuit sociaal oogpunt niet iets om trots op te zijn. Het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser heeft zich inmiddels met een brief tot B&W van de gemeente gewend. Hij wil weten of het juist is dat de gemeente een kredietrente van meer dan twaalf procent hanteert en zo ja, of het college dan bereid is dat rentepercentage fors te verlagen.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren.