RAPPORT

Anneke Hulshoff, woonachtig in Lemmer en vanaf de totstandkoming van het nieuwe strandpaviljoen tot eind 2014 exploitant van het geprivatiseerde zwembadgedeelte, heeft een rapport opgesteld over wat zij daar heeft meegemaakt. Over hoe dat alles tot een faillissement heeft geleid. Het streven met het 68 pagina’s tellende rapport is dat de eigenaar van het strandcomplex, die ieder jaar meer dan €300.000.- van de gemeente voor het zwembad ontvangt, over de besteding van dat bedrag verantwoording aflegt. Uit het rapport blijkt dat het door de gemeente beschikbaar gestelde gemeenschapsgeld destijds niet voor de exploitatie van het zwembad gebruikt is, waardoor een faillissement onontkoombaar werd.

Meerdere malen is vanuit de gemeenteraad, vooral door de NCPN, van B&W verlangd dat er verantwoording over het gebruik van gemeenschapsgeld door de eigenaar wordt afgelegd. Kort geleden nog, toen een rapport van de Rekenkamer aan de orde was, is er door de NCPN alsnog een poging toe gedaan. Nu zelfs met een overgrote meerderheid aan tegenstemmen. Uit het toen door de NCPN gehouden betoog wordt in het rapport geciteerd.

Anneke Hulshoff voelt zich, doordat destijds het gemeentegeld niet aan het zwembad te goede is gekomen, zwaar gedupeerd en is daardoor ook  (gedeeltelijk) werkloos geworden. In hoe de gemeenteraad hier al die jaren heeft geopereerd, is zij teleurgesteld. Met haar rapport legt zij uitvoerig verantwoording af. Het woord is dan nu aan de eigenaar van het zwembad en aan de politiek. Verantwoording afleggen, niet alleen over de tijd dat zijzelf exploitant was, maar ook over de jaren daarna, dat is boodschap die het rapport uit wil dragen.

Rinze Visser,
fractievoorzitter NCPN.