SCHOOLZWEMMEN WEER INVOEREN

De Nationale Raad Zwemveiligheid doet een dringend beroep op alle gemeenten waar het schoolzwemmen destijds wegbezuinigd is dit weer in te voeren. De Raad zegt dat nu nog maar een kwart van alle kinderen op de basisscholen in Nederland zwemonderwijs krijgt. In de gemeente De Fryske Marren is niet lang na het ontstaan van deze fusiegemeente het schoolzwemmen slachtoffer van een grootscheepse bezuinigingsoperatie geworden. Met name de NCPN heeft toen alles geprobeerd dit tegen te houden. Naar aanleiding van de dringende oproep van de Nationale Raad Zwemveiligheid heeft het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser zich  met vragen tot het college van B&W gewend.

De NCPN wil van Burgemeester en Wethouders weten van hun reactie op die dringende oproep, die dus ook tot de gemeente De Fryske Marren gericht is. Voorts  vraagt de NCPN overzichtelijk te maken hoeveel basisschool-leerlingen in de gemeente nog zwemles krijgen, om zo een indruk te krijgen hoeveel kinderen door het ontbreken van schoolzwemmen geen zwemlessen volgen. Ook wil de NCPN van B&W weten of zij het met de NCPN eens zijn dat in een zo waterrijke als De Fryske Marren alle kinderen vanaf een bepaalde leeftijd moeten kunnen zwemmen.