Een strijdbaar 2024!

1 januari 2024

Dagelijks Bestuur

Een gezond, goed en strijdbaar 2024! Dat is onze wens voor de arbeiders, zelfstandigen, studenten, scholieren, gepensioneerden en anderen uit de werkende klasse. Die strijdbaarheid zal komend jaar onontbeerlijk zijn, want strijd is de enige weg om samen een betere maatschappij op te bouwen. Een maatschappij zonder de onzekerheid, armoede, oorlogen en discriminatie waarmee we dagelijks worden geconfronteerd in de huidige maatschappij die gebaseerd is op de kapitalistische uitbuiting.

We kunnen terugblikken op een jaar waarin de arbeidersklasse in verschillende sectoren heeft laten zien dat strijd loont. Met stakingen, demonstraties en andere acties in Nederland en omliggende landen, zijn problemen die de arbeidersklasse aangaan aangekaart en zijn verbeteringen afgedwongen. Ook zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de versterking van de partij en Communistische Jongerenbeweging (CJB). In de internationale communistische beweging is eveneens vooruitgang geboekt met de oprichting van de Europese Communistische Actie (ECA). Deze stappen moeten komend jaar verder worden ontwikkeld om de slagkracht van de arbeidersbeweging te versterken.

In Den Haag wordt druk onderhandeld door de extreemrechtse winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen en de andere burgerlijke politieke partijen over de samenstelling van het nieuwe kabinet en het toekomstige beleid. De belangen van het grootkapitaal zijn daarin leidend en nieuwe aanvallen op het levenspeil van de bevolking worden voorbereid. Die aanvallen zijn een voortzetting van de politiek van voorgaande regering en de EU. Strijd is de enige weg om de achteruitgang een halt toe te roepen en onze inkomens en wat er nog over is aan publieke voorzieningen te verdedigen en te heroveren.

Wat wel wordt gespekt is de oorlogsbegroting. Ons land raakt steeds nauwer betrokken bij conflicten en oorlogen. Het afgelopen jaar zijn miljoenen mensenlevens vernietigd in regionale oorlogen in Oost-Europa, het Midden-Oosten, Afrika en elders. Oorlogen die voortkomen uit de toenemende tegenstellingen tussen de imperialisten, die onderling concurreren over markten, grondstoffen, transportroutes en invloedsferen. De inbedding van Nederland in imperialistische verbonden als NAVO en EU maakt het gevaar reëel dat ons land wordt meegesleurd in deze regionale oorlogen, die dreigen te escaleren naar andere landen. Van groot belang is daarom dat in het nieuwe jaar de strijd wordt versterkt tegen oorlog, tegen de Nederlandse inmenging bij imperialistische conflicten en interventies, en tegen imperialistische verbonden als de NAVO en EU.

Wij rekenen ook komend jaar weer op alle partijgenoten, CJB’ers en sympathisanten. De communistische partij en haar krant, de NCPN en Manifest, zijn onmisbare wapens voor de arbeidersklasse in de strijd voor haar inkomens en rechten, voor vrede en voor het socialisme!

Een gezond, goed en strijdbaar 2024!

Dagelijks Bestuur van de NCPN

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!