Er mag geen sprake zijn van rehabilitatie van nazi-medeplichtigen van het Turkestan Legioen van de Wehrmacht en SS-eenheden in Kazachstan en Kirgizië!

22 maart 2023

Foto van mi chiel. Oorspronkelijke bron van de foto is hier te vinden. De foto is niet bewerkt. 

Gezamelijke verklaring communistische partijen

De Socialistische Beweging van Kazachstan roept de communistische en arbeiderspartijen op om te protesteren tegen de intenties van de heersende klassen van Kazachstan en Kirgizië om de leden van het Legioen van Turkestan van de Wehrmacht, islamitische SS-eenheden en contrarevolutionaire rebellen (Basmachi) met wapens in de hand, die tegen de Sovjetmacht vochten en gesteund werden door Turkije en Groot-Brittannië, te rehabiliteren.

Feit is dat in het Kirgizische parlement bij de tweede poging een wetsvoorstel over de “definitieve rehabilitatie van slachtoffers van stalinistische repressies van 1918 – 1953” ter discussie is aangenomen, dat al in 2019 is ontwikkeld door de lokale Soros Foundation en de door USAID gefinancierde “Open Government”. En in Kazachstan is de staatscommissie voor definitieve rehabilitatie, eind 2020 bij presidentieel decreet ingesteld, actief bezig, die al 31 delen met documenten en ontlastend materiaal voor 250 duizend mensen heeft voorbereid.

Zowel in Kazachstan als in Kirgizië hebben de deelnemers aan de “definitieve rehabilitatie” onder de “slachtoffers van het bolsjewisme” gewone criminelen, bandieten en veroordeelden voor verduistering en officiële misdaden opgenomen, in een poging het massale karakter van de repressie aan te tonen. Onder de verscheidene groepen waarvan de rehabilitatie op verschillende manieren wordt gerechtvaardigd, ook met medewerking van pro-westerse NGO’s en lokale nationalisten, zijn degenen die niet eerder zijn gerehabiliteerd – terroristen, spionnen, verraders van het moederland, Basmachi en handlangers van de Duitse nazi’s.

Het is ook duidelijk dat de Kazachse autoriteiten onder invloed van de resolutie van het Europees Parlement, waarin de USSR wordt gelijkgesteld met nazi-Duitsland, de weg zijn ingeslagen van de oprichting van een staatscommissie voor definitieve rehabilitatie. De Sovjet-Unie wordt door de officiële propaganda reeds voorgesteld als een staat die een opzettelijke genocide op de plaatselijke bevolking en de zogenaamde “Holodomor” heeft gepleegd.

Voor de afgevaardigden van het parlement van Kirgizië en leden van de Staatscommissie van Kazachstan is het dan ook geen schande meer om niet alleen de leden van de bataljons van het Turkestan Legioen van de Wehrmacht die tegen de partizanen en de volkeren van Frankrijk, Italië, Polen, België, Wit-Rusland en Oekraïne vochten, te rehabiliteren, maar ook de SS-divisie “Nieuw Turkestan”, gevormd in 1944 om de partizanen in Wit-Rusland te bestrijden, alsook de soldaten van het 1e Oost-Moslim SS Regiment, dat gevormd werd in 1944 en deelnam aan de onderdrukking van de opstand in Warschau.

In dit geval volgen de heersende klassen van Kazachstan en Kirgizië het voorbeeld van de Baltische landen, door de “strijders voor nationale onafhankelijkheid” tegen het “stalinistische regime” te verheerlijken naar het voorbeeld van dezelfde stichter en ideologische inspirator van het Turkestan Legioen van de Wehrmacht en de Moslim SS-eenheden Mustafa Shokai en Basmachi. Deze acties zijn erop gericht de geschiedenis te herzien en de voorwaarden te scheppen om de communistische ideologie en Sovjetsymbolen te verbieden.

De actieve decommunisering, die tot uiting komt in het hernoemen van straten en nederzettingen, alsmede in het afbreken van monumenten voor partijfiguren en strijders voor de Sovjetmacht, is tevens een ideologische dekmantel voor het antisociale beleid van bezuinigingen en privatisering om de arbeiders in heel Centraal-Azië nog meer tot slaaf te maken.

 

SolidNet Partijen

Communistische Partij van Albanië

Partij van de Arbeid van Oostenrijk

Communistische Partij van Azerbeidzjan

Communistische Partij van België

Communistische Partij van Groot-Brittannië

Communistische Partij van Canada

Socialistische Arbeiderspartij van Kroatië

Communistische Partij van Denemarken

Verenigde Communistische Partij van Georgië

Duitse Communistische Partij

Communistische Partij van Griekenland

Hongaarse Arbeiderspartij

Arbeiderspartij van Ierland

Socialistische Beweging van Kazachstan

Communistische Partij van Kazachstan

Socialistische Partij van Letland

Nieuwe Communistische Partij van Nederland

Communistische Partij van Pakistan

Russische Communistische Arbeiderspartij

Nieuwe Communistische Partij van Joegoslavië

Communisten van Servië

Communistische Partij van Turkije

Communistische Partij van Venezuela

 

Andere partijen

Communistische Partij van Kirgizië

Socialistisch Front van Letland

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!