Handen af van de Communistische Partij van Venezuela! Nee tegen de plannen om de Communistische Partij van Venezuela aan te vallen en te verbieden!

23 mei 2023

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Al vele maanden volgen communisten over de hele wereld een lasterlijke en anticommunistische campagne tegen de CP van Venezuela die door het leiderschap van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) is gelanceerd. Alles wijst erop dat dit proces de komende maanden zal escaleren.

Terwijl de CP van Venezuela deelneemt aan de strijd voor de verbetering van de lonen, het volksinkomen en de rechten van de werkende bevolking in het algemeen, en deze strijd bevordert, kiest de Venezolaanse regering voor het hellend vlak van criminalisering van de strijd en vervolging van communisten. Zij kan de CP van Venezuela niet onderwerpen en veranderen in een instrument in dienst van het volksvijandige beleid dat het Venezolaanse volk heeft veroordeeld tot de escalatie van zijn levensomstandigheden; daarom wil zij de Communistische Partij, bestaande uit huurlingen, leden van de PSUV en regeringsambtenaren, belachelijk maken om vervolgens de aanval op en het gerechtelijk ingrijpen tegen de CP van Venezuela te rechtvaardigen.

De Communistische- en arbeiderspartijen veroordelen en verwerpen ondubbelzinnig elke poging om de CP van Venezuela te vervolgen en te criminaliseren, evenals elke juridische machinatie die haar gekozen leiderschap in het recente 16e Congres niet erkent. Wij zijn ons ervan bewust dat de CP van Venezuela kan bogen op een jarenlange militante ervaring en onverbrekelijke banden met de arbeidersklasse en het volk, en dat zij niet zal buigen voor chantage en vervolging.

Wij betuigen onze solidariteit met het Venezolaanse volk dat het slachtoffer is van zowel de imperialistische sancties en aanvallen als van het tegen het volk gerichte beleid dat ten uitvoer wordt gelegd. Wij betuigen in het bijzonder onze solidariteit met de Communistische Partij en de Communistische Jeugd van Venezuela, met de arbeiders- en volksbeweging in Venezuela als geheel en met haar legitieme recht op strijd ter verdediging van haar eisen en belangen.

 

Nee tegen de inmenging in en het verbod op de Communistische Partij van Venezuela!

Nee tegen de criminalisering van de arbeidersstrijd en de Communistische Partij van Venezuela!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!