Voorpagina foto's

i-001-001.jpg

Kinderen geen marktproduct

In de Duitse kinderdagverblijven wordt al meer dan een jaar actiegevoerd. Het gaat niet alleen om loon, maar ook om erkenning dat de zorg voor jonge kinderen geen marktproduct is, maar een verantwoordelijkheid van de maatschappij als geheel. Daar horen dus goede arbeidsvoorwaarden en kwaliteitseisen bij. Meer over de strijd van de Duitse vakbeweging op pagina 10. (Foto: Manifest/MdJ)
i-001-002.jpg
In Qamishli, een stad in het noordoosten van Syrië, heeft een zelfmoordaanslag dood gezaaid en voor ravage gezorgd. De politieke chaos in het Midden-Oosten en het geweld dat daaruit voortvloeit zijn producten van het imperialisme. De bevolking is slachtoffer.(Foto: ZLV) (Tekst iets veranderd.
i-001-000.jpg

Cao Metaal

Stakingsbijeenkomst van de FNV afgelopen juni tijdens acties voor cao Metaal. Voorbeeld van georganiseerde arbeidersmacht. (Foto: FNV Bondgenoten/Flickr/cc/by)
i-001-003.jpg

Helden

Jongeren van de KNE dragen beelden van helden van de klassenstrijd. (Foto: Manifest/Aris)

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019