Voor de eerbiediging van de politieke rechten van de PCV

7 september 2022

Gezamelijke verklaring van communistische partijen

De NCPN heeft een joint statement ondertekend met andere communistische- en arbeiderspartijen waarin zij de repressie tegen de politieke activiteiten van de Communistische Partij van Venezuela (PCV) vanuit de PSUV-geleide regering veroordeelt. Eerder brachten wij al een statement uit waarin wij deze repressie veroordelen.

De organisaties en personen die deze verklaring onderschrijven, zien met grote bezorgdheid de uitlatingen van Diosdado Cabello, eerste vice-president van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV), uitgezonden via zijn programma op VTV, “Con el mazo dando”. Daarin worden de leiding van de Communistische Partij van Venezuela en haar secretaris-generaal, Óscar Figuera, ervan beschuldigd een “vertegenwoordiger van de Verenigde Staten” te zijn, naast andere ernstige beschuldigingen van soortgelijke aard.

In reactie op deze uitlatingen heeft de Communistische Partij van Venezuela een openbare verklaring afgelegd waarin zij “de intenties om de PCV buiten de wet te stellen, in te grijpen of haar wettelijke politieke capaciteit te annuleren, onder een manoeuvre die vergelijkbaar is met die welke wordt toegepast tegen partijen als de PPT en Tupamaro” aan de kaak stelt.

In de afgelopen dagen is deze escalatie ernstiger geworden door nieuwe verklaringen van PSUV-leider Diosdado Cabello, die probeert de PCV in verband te brengen met een voormalige minister van de presidenten Hugo Chávez en Nicolás Maduro die beschuldigd wordt van corruptie bij de PDVSA, en de informatie dat regeringssferen de diskwalificatie, de intrekking van de immuniteit en de zetel van de afgevaardigde van de Nationale Assemblee Oscar Figuera zullen bevorderen, naast andere juridische acties tegen de institutionele capaciteit van de PCV.

Tijdens het verkiezingsproces van 2020 had de PCV reeds aan de kaak gesteld dat de Nationale Kiesraad verschillende kandidaturen van het Revolutionair Volksalternatief (APR) voor gouverneurschappen en burgemeesters, waaronder de kandidatuur in de stad Caracas, ten onrechte en willekeurig had gediskwalificeerd. Bij deze onregelmatigheden kwam nog de censuur van alle APR-kandidaten om als woordvoerder in de media op te treden. Deze situatie van censuur werd later overgebracht naar de Nationale Assemblee, waar de door de APR/PCV gekozen afgevaardigde, Óscar Figuera, tot op heden, bijna twee jaar na zijn ambtsaanvaarding, nog steeds het woord wordt ontzegd en beperkt.

Wij dringen er bij de autoriteiten van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela en de verschillende agentschappen van de regering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela op aan om geschillen van politieke of ideologische aard met de PCV op het gebied van het politieke debat te beslechten, om de politieke rechten, de rechtspersoonlijkheid en het recht op een stem van de leiding van de PCV, alsook van haar plaatsvervanger en secretaris-generaal, Oscar Figuera, te eerbiedigen.

SolidNet-partijen

  • Braziliaanse Communistische Partij
  • Communistische Partij van Griekenland
  • Communistische Partij van Mexico
  • Nieuwe Communistische Partij van Nederland
  • Paraguayaanse Communistische Partij
  • Filippijnse Communistische Partij [PKP 1930]
  • Communistische Partij van de Arbeiders van Spanje

Andere partijen

  • Secretariaat van migrerende werknemers en vluchtelingen van de Unie van Werknemers van de Volkseconomie – Argentinië
  • Beweging voor volksopstand – Argentinië
  • Colonne “Boli Lescano” – Argentinië

De Engelse versie van deze verklaring is hier te vinden

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!