ACTIE SPORTVERENIGINGEN TEGEN HOGE HUREN SPORTACCOMMODATIES GEMEENTE

In grote aantallen waren ze naar de commissievergadering van de gemeenteraad gekomen, leden – waaronder veel jongeren – van sportverenigingen. Om te zien en te horen hoe hun vertegenwoordigers de raadsleden toespraken en vragen van raadsleden beantwoordden. De vertegenwoordigers lieten in niet mis te verstane bewoordingen de volksvertegenwoordigers weten hoe de verdubbeling van de huren van de accommodaties binnensport na drie jaar al heeft uitgewerkt: Ledenverlies door noodzakelijk doorgevoerde verhoging van contributies; stagnatie aanwas nieuwe leden; grote geldzorgen….   Bovendien confronteerden zij de raadsleden met de gemeentelijke sportnota waarin gezegd wordt dat iedereen in de gemeente moet kunnen sporten. Na een aantal mislukte pogingen lukte het de NCPN de zorgen van de verenigingen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. De NCPN gaat samen met nog drie raadsfracties een motie indienen om te stoppen met de in tien etappes uit te voeren extra huurstijgingen van 10%.