Foto's bij deze editie

i-001-001.jpg

Staking Grootmetaal

Op 10 december jl. staakten arbeiders in de grootmetaal in Groningen. Met meer dan 1300 stakers overhandigden de vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen de werkgevers een 'warm kerstgeschenk'. (Foto: FNV)
i-001-000.jpg

Parijs na de aanslagen

De NCPN bracht een verklaring uit met o.a. de volgende analyse: "Terrorisme, ongeacht de gebruikte motieven en doelstellingen, dient altijd de meest reactionaire belangen. Het antwoord op het terrorisme moet noodzakelijk een strijd zijn tegen de politieke, economische en sociale oorzaken en voor de verdediging en bevestiging van de waarden van vrijheid, democratie, soevereiniteit en onafhankelijkheid van staten. Zolang kapitalisme heerst zal die strijd vooral een klassenstrijd moeten zijn." Meer op www.ncpn.nl. (Foto: ZLV)
i-011-014.jpg

Franse verkiezingen in teken anti-EU en vluchtelingen

Op de foto half weggescheurde verkiezingsposters van Front National. Onder leiding van Martine Le Pen, die deze van oorsprong nazistische partij leidt, heeft het Front National een derde van de stemmen gehaald in de lokale verkiezingen op 6 december jl. In de tweede ronde op zondag 13 december waren de resultaten minder gunstig. Toch heeft de Franse kiezer een duidelijk signaal afgegeven door de vooral anti-EU lijn van Front National te steunen. De ontevredenheid over al jaren hoge werkloosheid en sociale afbraak mengt zich met angst voor vluchtelingen. Een duidelijk antikapitalistisch antwoord is ook in Frankrijk nauwelijks aanwezig. De strijd in de bedrijven voor werkzekerheid en loon laten daarentegen een ander, solidair Frankrijk zien. (Foto: ZLV)
i-011-015.jpg

Europese media in teken terreur

Dagen hield de klopjacht op de terroristen die aanslagen pleegden op 13 november in Parijs heel de Europese media in de ban. Zo hier op de foto anti-terreureenheden in Saint Denis op 18 november. Met name werd in de Nederlandse media uitgebreid stilgestaan bij de vraag of wijken van Brussel, zoals Molenbeek, een ideaal broeinest voor jihadisten zou zijn. Maar de antwoorden liggen niet alleen hier, maar zoals in de verklaring van de NCPN onderstreept: 'dat inmenging in de politiek van soevereine landen en toenemende oorlogshandelingen, zoals de werkelijkheid steeds heeft bewezen, voedingsbodem is voor racistische, xenofobe en fascistische krachten en de kans op terreur vergroot." (zie www.ncpn.nl) Het imperialisme brengt gevaarlijke bewegingen voort, zoals de IS in Irak. (Foto: ZLV)
i-012-018.jpg

Communistisch Verzet WOII

Op 9 december werd in stad Groningen het Communistisch Verzet in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij het reliëf van verzetsman Johan Swint in het Oosterpark werden door zijn kleindochter Ria Stal en burgemeester Peter den Oudsten een krans gelegd. Later op een bijeenkomst met ruim 70 bezoekers in zaal Tresling, werden naast Johan Swint ook Geert Sterringa en Johan Wagenaar door burgemeester en familie herdacht. Alle drie waren prominente leden van de CPN en zijn door hun verzetsactiviteiten in de oorlog omgekomen. Deze herdenking, 70 jaar na het eind van de oorlog, betekende voor het eerst expliciete erkenning door het gemeentebestuur voor hun bijdrage aan de bevrijding van Nederland van het fascisme. (Foto: Manifest/R.H)

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019