Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Verklaring van de Europese Communistische Actie op Internationale Vrouwendag 2024

Internationale Werkende Vrouwendag symboliseert het emancipatieproces van vrouwen uit de arbeidersklasse. Deze dag is onlosmakelijk verbonden met de klassenstrijd en de strijd tegen de steeds verder verslechterende ongelijkheid van vrouwen, die niet losgekoppeld kan worden van het kapitalistische systeem waarin wij leven.

Bijdrage van de NCPN tijdens de teleconferentie van de ECA met als onderwerp de Vrouwenkwestie

De afgelopen eeuwen zijn er enorme stappen vooruit gezet in de emancipatie van vrouwen uit de arbeidersklasse. Deze verworvenheden zijn in eerste instantie te danken aan de strijd van de arbeidersbeweging. De socialistische opbouw in de 20ste eeuw, waarbij vrouwen en minderheden allerlei rechten voor het eerst kregen, heeft de emancipatie van allerlei groepen binnen de arbeidersklasse aanzienlijk bevorderd. Ook objectieve ontwikkelingen in de technologie, economie en maatschappij hebben aanpassingen in de maatschappelijke verhoudingen met zich meegebracht. Echter zijn veel van deze rechten die vrouwen in het socialisme hadden, ondanks de objectieve mogelijkheden die vandaag bestaan, nog steeds onbereikbaar voor vrouwen uit de arbeidersklasse.

VERKLARING ECA: Twee jaar sinds de imperialistische oorlog in Oekraïne: De ervaringen en conclusies van de communisten

Wij, de communistische en arbeiderspartijen die de Europese Communistische Actie vormen, zijn bijeengekomen op de conferentie die werd georganiseerd in het tweede jaar van de imperialistische oorlog in Oekraïne om de ervaringen en conclusies van de communisten te evalueren in de periode die we achter ons hebben gelaten.

Op 17 februari, na de conferentie die werd georganiseerd door de Communistische Partij van Turkije in Istanbul, verklaren we dat we handelen met de volgende gezamenlijke aanpak en houding:

Geen wapens naar Israël!

Op 12 Februari oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland moet stoppen met het leveren van F-35-onderdelen aan Israël, omdat “er een duidelijk risico bestaat dat met de F-35-gevechtsvliegtuigen van Israël ernstige schendingen van het humanitaire oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook”. Het gerechtshof bevestigde daarmee het standpunt van bewegingen en organisaties (waaronder de NCPN en CJB), die de afgelopen tijd actievoerden tegen de wapenleveringen aan Israël, die wapens gebruikt in de genocide van de Palestijnse bevolking. De NCPN veroordeelt het besluit van de Nederlandse staat om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

Vrijheid voor Haitham Dafallah

Commissie internationaal Kameraad Haitham Dafallah, directeur van de krant Al Midan van de Soedanese Communistische Partij, werd recentelijk samen met zijn broer gearresteerd vanuit zijn huis in de wijk Al-Jaref West ten oosten van de hoofdstad Khartoem. De...

Op de honderdste sterfdag van Vladimir Iljitsj Lenin

Vandaag, aan de vooravond van de honderdste sterfdag van Vladimir Iljitsj Lenin (21 januari 1924), staan wij, de communistische en arbeiderspartijen die deelnemen aan de Europese Communistische Actie, stil bij de grandioze figuur van deze briljante denker en revolutionair.

Handen af van Jemen, stop imperialistische interventies!

Op 12 januari lanceerden de VS en het Verenigd Koninkrijk met behulp van de Nederlandse staat raketten af op Jemen, onder het mom van het “beschermen van de vrije doorvaart” tegen de aanvallen van de Houthi’s. In werkelijkheid gaat het erom om de grip op de regio door het imperialistische VS-EU-NAVO blok te versterken en om de wapenleveranties aan de Israëlische staat in het licht van de genocide tegen de Palestijnse bevolking door te kunnen zetten. De escalatie maakt onderdeel uit van de toenemende tegenstellingen tussen het Euroatlantische blok en hun concurrenten in de regio, o.a. Rusland en Iran.