Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Over de NAVO interventie Libië

Uit beelden in diverse media kan worden opgemaakt dat de Libische leider Moammar Khadaffi donderdag 20-10 in zijn geboorteplaats Sirte is omgebracht. Wij veroordelen deze moord, uitgevoerd door de imperialistische krachten en hun handlangers, ten strengste. Met de moord op Moammar Khadaffi is aan het belangrijkste doel van de interventie van de VS en NAVO in Libië voldaan, namelijk weer een stap dichterbij komen van de alleenheerschappij over de olierijke gebieden en de hegemonie in dit deel van de wereld. Vanaf het begin was de flagrante schending van de Libische soevereiniteit en de miltaire agressie van de VS-NAVO gericht op een regimeverandering in Libië, ook al was tot een interventie opgeroepen om Libische mensen te redden en een democratie naar westers model te vestigen.

Libië en het imperialisme

Van alle strijdtonelen die Noord-Afrika en het Midden-Oosten momenteel te zien geven is dat in Libië het moeilijkst te ontrafelen. Wat is het karakter van de anti-Kadhafi-oppositie die naar verluidt nu de oostelijke stad Benghazi controleert? Is het toeval dat de...

Gezamenlijke verklaring van communistische en arbeiderspartijen tegen de imperialistische agressie in Libië

De imperialistische moordenaars onder leiding van de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en de NAVO als geheel zijn met de goedkeuring van de VN gestart met een nieuwe imperialistische oorlog. Deze keer in Libië.Hun zogenaamde humanitaire voorwendsels zijn volledig misleidend! Ze strooien zand in de ogen van de mensen! Hun echte doelstellingen zijn de koolwaterstoffen in Libië. Wij, de communistische en arbeiderspartijen veroordelen de militaire imperialistische interventie. De bevolking van Libië moet haar toekomst zelf kunnen bepalen, zonder buitenlandse imperialistische interventies.Wij roepen de volkeren op om te reageren en de onmiddellijke stopzetting te vragen van de bombardementen en van de imperialistische interventie!