Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Over de val van het kabinet en de aankondiging van verkiezingen

Op 7 juli werd bekend dat het kabinet Rutte IV gaat aftreden. Dit gebeurde voornamelijk onder het voorwendsel van onenigheid over de kwestie van de zogenaamde gezinshereniging, in het kader van het bredere asielbeleid waarover partijen het niet eens konden worden. De werkelijke redenen voor de val van het kabinet hebben te maken met ontwikkelingen die het nodig maken de kaarten opnieuw te schudden in het politieke bestel. Op 22 november zullen er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden, met als doel om een nieuwe regering te vormen om de sociale afbraak voort te zetten in dienst van het kapitaal en dus tegen de arbeidersklasse. Voor de arbeidersklasse ligt het perspectief op een betere toekomst niet in de verkiezingsuitslag, maar in de strijd van de werkende klasse en de versterking van haar partij, de NCPN.  

Verklaring over de recente aanvallen door het Israëlische leger in Jenin

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland veroordeelt de afschuwelijke en verwerpelijke aanvallen die onlangs hebben plaatsgevonden in het vluchtelingenkamp in Jenin. Deze daad van geweld toont opnieuw een schaamteloze minachting voor het Palestijnse volk door het Israëlische regime.

Driepartijenconferentie in de Karl-Liebknecht-school in Leverkusen – de rol van communisten in de strijd tegen oorlog en crisis

Op 8 en 9 juli vond opnieuw de 3-partijenconferentie van de Duitse Communistische Partij (DKP), Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL) plaats met als thema: ‘Imperialistische oorlog en kapitalistische crisis; de rol van de NAVO en de EU en de respectievelijke regeringen. De rol van communisten in de strijd tegen oorlog en crisis.’

Anticommunisme en geschiedvervalsing: de erkenning van de mythe van de ‘Holodomor’ als ‘genocide’

Donderdag 6 juli heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met betrekking tot de hongersnood in de Sovjet-Unie begin jaren ’30. Tegen alle historische feiten in, wordt de hongersnood bestempeld als een ‘genocide’ van de Oekraïense bevolking. De motie stelt dat de hongersnood bewust zou zijn “gepland en uitgevoerd door het toenmalige Sovjet regime om het Oekraïense volk en identiteit te onderdrukken.” Het doel van deze ongekende geschiedvervalsing is niets anders dan het verder demoniseren van het communisme.

Verklaring : Stop het betrekken van Nederland bij imperialistische oorlogen!

Volgens de NOS is een deel van de burgerlijke politieke top in Den Haag al een jaar op de hoogte van de zware verdenkingen tegen de Oekraïense regering voor het opblazen van de Nord Stream-gasleiding. De Nederlandse militaire inlichtingendienst (MIVD) heeft een jaar geleden de Amerikaanse inlichtingendienst (CIA) gewaarschuwd dat er plannen waren uit Oekraïne om de gasleiding op te blazen. De gevolgen van het opblazen van de Nord Stream zijn zeer nadelig geweest, ook voor de Nederlandse arbeidersklasse. Ondanks dit alles blijft de Nederlandse regering enorme bedragen (23 miljard euro in 2023) voor militaire en andere doeleinden richting Oekraïne sturen. Ook doet Nederland mee aan de grootste luchtoefening van de NAVO ooit, als generale repetitie voor een verdere escalatie van het conflict met Rusland. De NCPN veroordeelt deze ontwikkelingen ten scherpste.

Solidariteit met vluchtlingen! Verklaring naar aanleiding van wereldvluchtelingendag

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, staan we vandaag stil bij de wereldwijde tragedie van miljoenen mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten. De noodzaak daarvan wordt steeds opnieuw pijnlijk duidelijk, zoals met de recente bootramp in Griekenland, de situatie in azc Ter Apel, maar ook het feit dat er momenteel wereldwijd 110 miljoen vluchtelingen zijn, waarvan ruim de helft uit Syrië, Oekraïne en Afghanistan. Het is van belang om stil te staan bij de oorzaken van deze wereldwijde humanitaire ramp, die ligt in de imperialistische oorlogen en kapitalistische uitbuiting door de grote monopolies.

Groeten aan de CP van Pakistan

Ter gelegenheid van het 10de Congres van de Communistische Partij van Pakistan, dat van 16 tot 18 juni gehouden wordt, stuurt de NCPN revolutionaire groeten vanuit Nederland.

Solidariteit met de Communistische Partij van Soedan

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland, betuigt solidariteit met de Communistische Partij van Soedan in verband met de aanvallen en bezetting van het hoofdkwartier van de partij door het leger in Khartoem. Wij veroordelen deze afschuwelijke daad van agressie, gericht op het vervolgen van onze moedige kameraden vanwege hun bijdrage aan de strijd van de arbeidersklasse en de strijd van het Soedanese volk voor haar sociale en democratische rechten.