Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Oprichting van de Europese Communistische Actie

Op 18 november vond de oprichting van de Europese Communistische Actie (ECA) plaats. De ECA is een nieuwe vorm van regionale samenwerking van communistische partijen in Europa, die mede door de NCPN is opgericht om de gezamenlijke studie, coördinatie en actie van communistische partijen in Europa te bevorderen.

Solidariteitsverklaring met de TKPOp 21 november vielen vermoedelijke leden van de Grijze Wolven, een Turkse fascistische organisatie, onze kameraden van de TKP aan nadat ze examens hadden gedaan op de universiteit van Ankara. De NCPN en CJB verklaren onze solidariteit met onze kameraden en veroordelen deze laffe aanval. Nadat onze kameraden hun examens hadden gedaan werden ze op weg uit de universiteit aangevallen door ongeveer 25-30 fascisten, twee TKP leden raakten hierbij lichtgewond. Wij hopen op hun spoedig herstel. Het fascisme toont weer haar lelijke gezicht als vijand van de arbeidersklasse, van de progressieve studenten, van de communisten, die strijden voor een betere maatschappij, tegen de duisternis waar deze loophonden van het kapitaal naar streven.

Solidariteit met kameraad Pavel Blanco en de PCM; stop de repressie tegen communisten!

Op 23 oktober heeft het Nationale Immigratie-instituut van Mexico kameraad Pavel Blanco van de PCM tijdelijk tegengehouden toen hij terugkwam van de 23ste IMCWP (Internationale Bijeenkomst van Communistische- en Arbeiderspartijen) in Izmir. De rol van dit instituut is niet om Mexicaanse burgers te controleren, maar juist buitenlandse reizigers. Kameraad Blanco is een Mexicaanse staatsburger, in Mexico geboren en opgegroeid. Dit bewijst dat zijn ondervraging pure intimidatie vanuit de burgerlijke staat was.

Handen af van Cuba! – De NCPN roept op tot vervolging na aanval op de Cubaanse ambassade in de VS

Zondagavond 24 september is de Cubaanse ambassade in de Verenigde Staten aangevallen toen twee molotov cocktails naar de ambassade geworpen werden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. In 2020 was de ambassade ook al doelwit van een aanval toen er met een machinegeweer op het gebouw geschoten werd. De NCPN staat in solidariteit met onze Cubaanse kameraden en roept op tot een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek om de aanvaller voor het gerecht te brengen.

Solidariteitsverklaring met de bevolking van Marokko

De NCPN en CJB verklaren hun solidariteit met het Marokkaanse volk na de verwoestende aardbeving die op 8 september plaatsvond. De NCPN en CJB condoleren de families van de slachtoffers, in het bijzonder de vele Marokkaanse Nederlanders die hun familie en vrienden verloren zijn bij deze ramp.

Over de val van het kabinet en de aankondiging van verkiezingen

Op 7 juli werd bekend dat het kabinet Rutte IV gaat aftreden. Dit gebeurde voornamelijk onder het voorwendsel van onenigheid over de kwestie van de zogenaamde gezinshereniging, in het kader van het bredere asielbeleid waarover partijen het niet eens konden worden. De werkelijke redenen voor de val van het kabinet hebben te maken met ontwikkelingen die het nodig maken de kaarten opnieuw te schudden in het politieke bestel. Op 22 november zullen er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden, met als doel om een nieuwe regering te vormen om de sociale afbraak voort te zetten in dienst van het kapitaal en dus tegen de arbeidersklasse. Voor de arbeidersklasse ligt het perspectief op een betere toekomst niet in de verkiezingsuitslag, maar in de strijd van de werkende klasse en de versterking van haar partij, de NCPN.  

Verklaring over de recente aanvallen door het Israëlische leger in Jenin

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland veroordeelt de afschuwelijke en verwerpelijke aanvallen die onlangs hebben plaatsgevonden in het vluchtelingenkamp in Jenin. Deze daad van geweld toont opnieuw een schaamteloze minachting voor het Palestijnse volk door het Israëlische regime.

Driepartijenconferentie in de Karl-Liebknecht-school in Leverkusen – de rol van communisten in de strijd tegen oorlog en crisis

Op 8 en 9 juli vond opnieuw de 3-partijenconferentie van de Duitse Communistische Partij (DKP), Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL) plaats met als thema: ‘Imperialistische oorlog en kapitalistische crisis; de rol van de NAVO en de EU en de respectievelijke regeringen. De rol van communisten in de strijd tegen oorlog en crisis.’