Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Verklaring : Stop het betrekken van Nederland bij imperialistische oorlogen!

Volgens de NOS is een deel van de burgerlijke politieke top in Den Haag al een jaar op de hoogte van de zware verdenkingen tegen de Oekraïense regering voor het opblazen van de Nord Stream-gasleiding. De Nederlandse militaire inlichtingendienst (MIVD) heeft een jaar geleden de Amerikaanse inlichtingendienst (CIA) gewaarschuwd dat er plannen waren uit Oekraïne om de gasleiding op te blazen. De gevolgen van het opblazen van de Nord Stream zijn zeer nadelig geweest, ook voor de Nederlandse arbeidersklasse. Ondanks dit alles blijft de Nederlandse regering enorme bedragen (23 miljard euro in 2023) voor militaire en andere doeleinden richting Oekraïne sturen. Ook doet Nederland mee aan de grootste luchtoefening van de NAVO ooit, als generale repetitie voor een verdere escalatie van het conflict met Rusland. De NCPN veroordeelt deze ontwikkelingen ten scherpste.

Solidariteit met vluchtlingen! Verklaring naar aanleiding van wereldvluchtelingendag

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, staan we vandaag stil bij de wereldwijde tragedie van miljoenen mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten. De noodzaak daarvan wordt steeds opnieuw pijnlijk duidelijk, zoals met de recente bootramp in Griekenland, de situatie in azc Ter Apel, maar ook het feit dat er momenteel wereldwijd 110 miljoen vluchtelingen zijn, waarvan ruim de helft uit Syrië, Oekraïne en Afghanistan. Het is van belang om stil te staan bij de oorzaken van deze wereldwijde humanitaire ramp, die ligt in de imperialistische oorlogen en kapitalistische uitbuiting door de grote monopolies.

Groeten aan de CP van Pakistan

Ter gelegenheid van het 10de Congres van de Communistische Partij van Pakistan, dat van 16 tot 18 juni gehouden wordt, stuurt de NCPN revolutionaire groeten vanuit Nederland.

Solidariteit met de Communistische Partij van Soedan

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland, betuigt solidariteit met de Communistische Partij van Soedan in verband met de aanvallen en bezetting van het hoofdkwartier van de partij door het leger in Khartoem. Wij veroordelen deze afschuwelijke daad van agressie, gericht op het vervolgen van onze moedige kameraden vanwege hun bijdrage aan de strijd van de arbeidersklasse en de strijd van het Soedanese volk voor haar sociale en democratische rechten.

Zuid-Afrikaanse communist Chris Matlhako overleden

Op donderdag 20 april overleed op 58-jarige leeftijd kameraad Chris Matlhako, secretaris voor internationale relaties en voormalig lid van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP). De NCPN stuurde het onderstaande condoleancebericht aan de SACP.