Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Naar aanleiding van het overlijden van Mikis Theodorakis

Ons bereikte het droevige bericht dat de Griekse componist Mikis Theodorakis op 2 september is overleden op 96-jarige leeftijd. Zijn muziek en zijn leven zijn verbonden met de strijd van de arbeidersklasse in Griekenland en wereldwijd voor een betere wereld. Theodorakis was altijd politiek betrokken. Hij bekommerde zich om het lot van de mensen die worden onderdrukt en wist zijn muziek altijd te koppelen aan de strijd tegen onderdrukking en fascisme; voor maatschappelijke rechtvaardigheid. Hij gaf concerten over de hele wereld, waar zijn liederen, vaak gezongen met de stem van Maria Farantouri en veel andere grote zangers, een uitdrukking werden van de solidariteit aan de mensen die streden tegen fascisme, onderdrukking en uitbuiting.

Gezamenlijke verklaring over de catastrofale overstromingen

Gezamenlijke verklaring van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL) en Nederland (NCPN) De catastrofale overstromingen in West-Europa hebben geleid tot het tragische verlies van ergveel mensenlevens. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers...

Cuba zal zegevieren!

De communistische- en arbeiderspartijen veroordelen alle opgezette provocaties en ondermijnendeactiviteiten van contrarevolutionaire groepen binnen en buiten Cuba, met als doel een beeld vandestabilisatie te creëren om daarmee de imperialistische interventie tegen Cuba en het Cubaanse volkte rechtvaardigen. Hiervoor worden problemen aangehaald die zijn veroorzaakt door het aanscherpenvan het misdadige embargo van de VS, en verergerd door de omstandigheden van de COVID-19pandemie!

De contrarevolutionairen op Cuba en hun doelen

Verklaring NCPN & CJB Het nieuws over Cuba in Nederland wordt momenteel gedomineerd door berichten over de protesten op het eiland. De Nederlandse burgerlijke media kunnen hierover nauwelijks hun vreugde verbergen en het gehele propaganda-apparaat wordt...

De PCV maakt de balans op na Venezuela’s parlementaire verkiezingen

Op zondag 6 december zijn parlementaire verkiezingen gehouden in Venezuela en is een nieuwparlement gekozen. Zoals in de grondwet beschreven, zal dit parlement vanaf januari 2021 haar takengaan uitvoeren. De PCV (Communistische Partij van Venezuela) deed mee aan de...

Stop onmiddellijk de illegale blokkade van Cuba!

Al sinds het prille begin van de Cubaanse revolutie hebben de Verenigde Staten hun pijlen gericht op het socialistische en onafhankelijke Cuba. Na de mislukte invasie van de Varkensbaai begon de blokkade om het eiland economisch de nek om te draaien. De blokkade komt er op neer dat het landen onmogelijk wordt gemaakt om op normale voet handel te drijven met Cuba. Ten eerste is Cuba de mogelijkheid afgenomen om met de VS handel te drijven, maar ook kan Cuba de dollar niet als internationaal ruilmiddel gebruiken en krijgen instellingen die banden aanknopen met Cuba hoge boetes van de VS. Dit is in Nederland onder meer het geval met de ING bank. Deze maatregelen beogen allemaal de Cubaanse regering omver te werpen. Het optreden van de VS is een zware overtreding van het handvest van de VN.

Rode vlaggen in Groningen en diepgaande discussie

In het weekend van 28 februari en 1 maart vond in de Groningse universiteitsstad een succesvolle demonstratie plaats georganiseerd door de NCPN met steun van de zusterpartijen KPL, DKP en PVDA. Na de demonstratie volgde een politiek-historische stadswandeling - verbonden aan het verzet van de Groningse CPN tegen het nazisme.

Verklaring van communistische partijen over de Eerste Wereldoorlog

Gezamelijke verklaring IMCWP Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog beleven wij een hernieuwd debat over wie de lont in het kruit heeft gegooid. Bij het ter discussie stellen van de hoofdverantwoordelijkheid van het Duitse imperialisme voor de meer...