Manifest

NUMMER 2

 


Vrijheid en democratie in Duitsland - Solidariteit met Egon Krenz en andere kameraden - Italië staat in rep en roer vanwege de vrijlating van een reeks criminelen, en de sociaal-democraat Craxi mocht voor bewezen diensten rustig in Tunesië wonen; naar Italië ... Lees verder >>>


Atoomramp dreigt in Engeland - De Britse atoomindustrie heeft al jaren een slechte reputatie als het gaat om veiligheid. De grote Sellafield opwerkingsfabriek in Cumbria, Noord-Engeland, heeft een aantal keren het nieuws gehaald ... Lees verder >>>


Overwinning door strijd - Procesgang gestopt; nu nog afblazen - Bijzonder verheugend is het dat bij het Hof van Beroep van Brussel, het verzoek tot wraking van de rechtbank van Nijvel, door de vervolgde ex-vakbondsvrijgestelden van de Forges de ... Lees verder >>>


CNN-worldreport; CIA-news - Zoekend naar de actuele toestand in de wereld kun je bijna niet meer voorbij aan CNN, inclusief hun website CNN.com. Met een verbluffende snelheid wordt daar eenzijdige informatie gespuid ... Lees verder >>>


Clinton verscherpt Colombiaanse burgeroorlog - Het plan van president Clinton van de VS, om Colombia, dat na Israël en Egypte de grootste militaire hulp van de VS krijgt, nog eens 1,3 miljard ... Lees verder >>>


Sociaal-economische conferentie succesvol - ... Lees verder >>>


Demonstratie voor terugkeer naar Cuba van Elián Gonzales - De initiatiefgroep 'Elián Gonzales terug naar zijn vader', organiseerde op donderdag 20 januari van 12.30 tot 14.30 uur een demonstratie voor de ambassade van de VS ... Lees verder >>>


Het voorspel van de Europese Gemeenschap (4) - De opkomst van het Nationaal-socialisme - Wat waren eind 20er jaren van de vorige eeuw de belangrijkste ideeën die de verschillende Duitse partijen hadden over de toekomst van de Duitse staat en zijn rol in Europa? ... Lees verder >>>


HERDENK DE FEBRUARISTAKING 1941 - Op vrijdag 25 februari 2000 wordt in Amsterdam wederom de Februaristaking 1941 herdacht. Deze algemene werkstaking vond - op initiatief van de CPN - plaats op 25 en 26 februari 1941 in ... Lees verder >>>


Gedicht - ... Lees verder >>>


Gorbatsjov: "De wereld is beter af zonder het communisme" - "Mijn levensdoel was de vernietiging van het communisme.." Dat zei de ex-sovjet-premier onlangs aan de Amerikaanse universiteit in de Turkse hoofdstad Ankara. Talloze westerse politici kozen Gorbatsjov ... Lees verder >>>


Het maatschappelijk front; moeilijkheden en perspectieven (2) - Als er iets is, wat theoretisch makkelijk gezegd is, maar in de praktijk veel moeilijker toepasbaar, dan is het wel het opbouwen van een breed maatschappelijk front dat als doel ... Lees verder >>>


Heerlen wil primeur in armoebestrijding: Minimawinkels..! - Regelmatig verschijnen er dikke rapporten over het fenomeen armoede, waarin steeds weer de normgrens neerwaarts wordt bijgesteld. De euforie over de groei van de economie wil men niet te veel verstoren. ... Lees verder >>>


Wahid betreurt mensenrechtenschendingen - De Indonesische President Abdurrahman Wahid, beter bekend als Gus Dur, heeft zich verontschuldigd voor de jaren van mensenrechtenschendingen in Indonesië. Volgens Wahid is het "erg belangrijk" om nu ... Lees verder >>>


Positie Wahid moeilijk, maar positief - In het vorige nummer van Manifest werd de positie van president Wahid (Gus Dur) niet juist weergegeven. Uiteraard wordt de situatie in Indonesië nog op tal van punten gedomineerd ... Lees verder >>>


Waarom breekt Zuid-Korea zijn Muur niet af? - Op 29 december was het twintig jaar geleden dat een muur werd gebouwd om Korea in tweeën te delen. Dat gebeurde in het verlengde van de anticommunistische en neokoloniale oorlog ... Lees verder >>>


Ingezonden - ... Lees verder >>>


Karl Marx - Bekend en onbekend - 17-2 - ... Lees verder >>>


Adelmunds gedwongen terugtocht - Kok noemde haar ommezwaai moedig. Adelmund zelf gaf toe zich op de reacties te hebben verkeken, maar noemt het met de nodige arrogantie "achteraf een prachtig politiek proces". Waaruit blijkt ... Lees verder >>>


Doodvonnis Öcalan uitgesteld - Op 12 januari heeft de Turkse regering besloten om het doodvonnis tegen PKK-leider Abdullah Öcalan voorlopig uit te stellen. Dit in verband met de nog lopende zaak bij het Europese Hof ... Lees verder >>>


Zelfonderzoek; - nieuwe tijden, nieuwe tactieken (1) - In België, bij de PVDA, is men na tegenvallende verkiezingsuitslagen van 13 juni 1999, begonnen met een georganiseerd zelfonderzoek. In hun weekblad Solidair nummer 2, januari 2000, ... Lees verder >>>


Actiebereidheid onder arbeiders neemt toe - Er valt de laatste tijd in ons land een opleving van actiebereidheid onder de arbeiders te constateren. Ook in de provincie Friesland is dat het geval. Nog niet zo lang geleden ... Lees verder >>>


Gedicht 2 - ... Lees verder >>>


Klachten over dierenartsen - Als u een klacht hebt over een mensen-arts kunt u naar het Medisch Tuchtcollege, een klachtencommissie of de Inspectie voor de Volksgezondheid. Maar ook voor het klagen over een dierenarts ... Lees verder >>>


Hongerstaking in Duitsland - Dichterbij dan wij denken vinden op dit moment martelpraktijken plaats, waarvan wij hoopten dat die in 1945 afgeschaft zouden zijn. Maar het 'moderne' Duitsland behandelt zogenaamde vijanden van de ... Lees verder >>>


VUURWERK VOOR PARTIJ EN KRANT - Vol vertrouwen in de solidariteit van de leden van de NCPN, de lezers van Manifest en sympathisanten van partij en krant, openden wij op 2 januari 2000 de eerste giro-enveloppen ... Lees verder >>>


Wachttijden en ander ongemak in de gezondheidszorg-3 - Kwaliteit zorg steeds meer uitgehold - Aan een ziekenhuisopname zit ook een goede kant, je ervaart zelf hoe slecht het met de zorg gesteld is. Nu heb ik een kijkje in de keuken kunnen nemen. ... Lees verder >>>