Internationale Activiteit

De NCPN hecht grote waarde aan internationale samenwerking van communistische partijen. Dat biedt de mogelijkheid om waardevolle ervaringen, informatie en meningen uit te wisselen die nodig zijn voor de strijd.

In bijna alle landen ter wereld bestaan zusterorganisaties van de NCPN. Met veel van die partijen onderhouden we banden. We zijn regelmatig aanwezig op Congressen, festivals en andere activiteiten van zusterorganisaties in Europa.

De NCPN werkt nauw samen met de Duitse Communistische Partij (DKP) en Communistische Partij van Luxemburg (KPL). Jaarlijks organiseren deze drie partijen samen de Driepartijenconferentie.

Daarnaast doet de NCPN mee aan de jaarlijkse Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP). De partijen die hierbij zijn aangesloten publiceren regelmatig hun verklaringen en nieuws op www.solidnet.org.

Verder doet de NCPN mee aan de Europese Communistische Bijeenkomst (ECB) die jaarlijks plaatsvindt in het Brusselse parlement op initiatief van de Communistische Partij van Griekenland.

Binnen Nederland heeft de NCPN regelmatig overleg met de Ambassade van Cuba.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Lees hier het laatste nieuws over de internationale activiteiten van de NCPN.

Solidariteit met de Griekse arbeidersklasse en communisten

De Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging Nederland (CJB) veroordelen de brute aanval van de Griekse politie op de vreedzame demonstranten in Thessaloniki op 6 april. Deze demonstratie vond plaats in het kader van een nationale staking in Griekenland. De arbeiders eisten maatregelen tegen de prijsinflatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en loonsverhogingen, terwijl de staking ook gericht was tegen de betrokkenheid van Griekenland bij de imperialistische oorlog. De arbeiders verzetten zich tegen de aanwezigheid van militaire bases van de VS en de NAVO, evenals tegen het vervoer van NAVO-materieel door Griekenland.

Nee tegen de imperialistische oorlog in Oekraïne!

Er is een onafhankelijke strijd nodig tegen de monopolies en de kapitalistenklasse, voor de
omverwerping van het kapitalisme, voor de versterking van de klassenstrijd tegen de imperialistische
oorlog, voor het socialisme!

Verklaring omtrent de escalatie van de oorlog in Oekraïne; het kapitalisme is de oorzaak van de oorlog

Werkende mensen in Oekraïne, Rusland, Oost-Europa, West-Europa en Nederland hebben niets te winnen en alles te verliezen bij een oorlog. Het langslepende conflict tussen verschillende imperialistische machten in Oost-Europa is geëscaleerd naar grootschalige oorlogshandelingen in Oekraïne. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) en Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) veroordelen de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. De NAVO, VS en de EU dragen grote verantwoordelijkheid voor de escalatie, door hun agressieve strategie van omsingeling van Rusland en inmenging in Oekraïne.

Over de stakingen en demonstraties van de arbeidersklasse van Kazachstan

Samen met communistische partijen uit de hele wereld, uit de NCPN haar solidariteit met de bevolking van Kazachstan in de onderstaande verklaring. Deze verklaring is uitgebracht onder de titel: ‘Gezamenlijke verklaring van communistische en arbeiderspartijen over de waardevolle ervaring van de grote stakingen en demonstraties van de arbeidersklasse en het volk van Kazachstan.’

Solidariteit met de bevolking en de communisten van soedan

Naar aanleiding van de militaire coup die 25 oktober plaatsvond in Sudan is de onderstaande verklaring uitgebracht, die is ondertekend door tientallen communistische partijen. De Soedanese Communistische Partij heeft de bevolking opgeroepen in verzet te komen.

Naar aanleiding van het overlijden van Mikis Theodorakis

Ons bereikte het droevige bericht dat de Griekse componist Mikis Theodorakis op 2 september is overleden op 96-jarige leeftijd. Zijn muziek en zijn leven zijn verbonden met de strijd van de arbeidersklasse in Griekenland en wereldwijd voor een betere wereld. Theodorakis was altijd politiek betrokken. Hij bekommerde zich om het lot van de mensen die worden onderdrukt en wist zijn muziek altijd te koppelen aan de strijd tegen onderdrukking en fascisme; voor maatschappelijke rechtvaardigheid. Hij gaf concerten over de hele wereld, waar zijn liederen, vaak gezongen met de stem van Maria Farantouri en veel andere grote zangers, een uitdrukking werden van de solidariteit aan de mensen die streden tegen fascisme, onderdrukking en uitbuiting.

Gezamenlijke verklaring over de catastrofale overstromingen

Gezamenlijke verklaring van de communistische partijen van Duitsland (DKP), Luxemburg (KPL) en Nederland (NCPN) De catastrofale overstromingen in West-Europa hebben geleid tot het tragische verlies van ergveel mensenlevens. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers...

Cuba zal zegevieren!

De communistische- en arbeiderspartijen veroordelen alle opgezette provocaties en ondermijnendeactiviteiten van contrarevolutionaire groepen binnen en buiten Cuba, met als doel een beeld vandestabilisatie te creëren om daarmee de imperialistische interventie tegen Cuba en het Cubaanse volkte rechtvaardigen. Hiervoor worden problemen aangehaald die zijn veroorzaakt door het aanscherpenvan het misdadige embargo van de VS, en verergerd door de omstandigheden van de COVID-19pandemie!

De contrarevolutionairen op Cuba en hun doelen

Verklaring NCPN & CJB Het nieuws over Cuba in Nederland wordt momenteel gedomineerd door berichten over de protesten op het eiland. De Nederlandse burgerlijke media kunnen hierover nauwelijks hun vreugde verbergen en het gehele propaganda-apparaat wordt...