Raska: het volgende slachtoffer van NAVO-agressie?

Door Annabelle Schouten

In het westen van Servië bevindt zich een gebied, waar de realiteit van de dagelijkse omgang tussen Serviërs en moslims de propaganda-oorlog van de westerse media compleet onderuit haalt. Een korte discussie met de burgemeester van Pribojska Banja, Desimir Cirkovic, levert interessante informatie op.

Eeuwenlang hebben machtige landen kleine staten tegen elkaar uitgespeeld omwille van hun eigen belangen. Joegoslavië is al aan enkele agressieve imperialisten onderworpen geweest en heeft ze allemaal verslagen. De huidige kolonisten zijn sluwer en presenteren zichzelf als vredesstichters en voorstanders van democratie. Maar in plaats van de situatie te verbeteren deelt de Nieuwe Wereld Orde, onder leiding van de Verenigde Staten en Duitsland in de NAVO, opstandige staten, zoals de Joegoslavische Federatie, op. Zo zijn achtereenvolgens Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina illegaal afgescheiden van de republiek. En momenteel regeert de drugs-en wapenmaffia over Kosovo met stille goedkeuring van KFOR-troepen, de bezettingsmacht van de 'internationale gemeenschap'.

Eén van de volgende prooien in NAVO-klauwen zou Raska kunnen zijn. Psychologische voorbereiding voor een eventuele interventie heeft al plaatsgevonden in de westerse media, die deze streek 'Sanjak' noemen. Tijdens de Turkse overheersing in Joegoslavië betekende deze aanduiding gewoon 'provincie'. Hetzelfde proces van naamsvervalsing speelde zich af vóór het begin van de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Het werd voorgesteld als een grondgebied bestemd voor moslims. Dat gebeurde ook in Kosovo, waar 'Kosovaren' uitsluitend Albanezen bleken te zijn.

Hoe zit het met de verhalen over haat en nijd tussen de Serviërs en de moslims, die respectievelijk 66 en 20 procent van de bevolking uitmaken? "Er is nog nooit een ernstig conflict of incident geweest. De mensen leven in harmonie met elkaar en respecteren elkaars religie en tradities", legt burgemeester Cirkovic uit. "Het is wel belangrijk om te weten dat de Servische moslims uit deze regio ooit christelijk-orthodoxe Serviërs waren, die zich bekeerd hebben tot de Islam. Ze spreken ook geen Turks, alleen Servisch." In Raska wonen de Serviërs en moslims dus in vrede samen en bestaat een burgeroorlog tussen beiden blijkbaar alleen in de plannen van het Pentagon, 's wereld grootste en meest dominante militaire denktank. Ze betrekken elkaar namelijk bij verscheidene activiteiten en nodigen iedereen ongeacht religie uit voor allerlei acties. "Vandaag (23 juli) bijvoorbeeld was een moslim aanwezig bij de lunch van alle delegaties van het Internationaal Kamp van de Vriendschap in Sirogojno. De maaltijd, die geheel gesponsord en voorbereid was door een moslim-bedrijf uit het district, had als gast tevens een Servisch-orthodoxe bisschop. Dit doet zich ook visa-versa voor. Persoonlijk ben ik verschillende keren uitgenodigd. De moslims zijn mijn beste vrienden." In de gemeenteraad van Pribojska Banja heeft de Socialistische Partij van Servië de meeste invloed. Om de samenwerking tussen alle nationaliteiten te bevorderen en plaatselijke ontwikkelingen in het oog te houden deelt de partij zijn macht met de Nationalistische Moslimpartij, de Joegoslavische Partij en de Servische Radicale Partij. "Natuurlijk tref je bij zowel de Serviërs als bij de moslims extremisten aan, maar die zijn gelukkig in de minderheid."

Heeft Raska wellicht ook vluchtelingen opgevangen tijdens de zogenaamde burgeroorlogen? "Het hotel van dit dorp dient om de mensen, die alles moesten achterlaten vanwege oorlogsgeweld, te herbergen. Veel meer moslims dan Serviërs zijn uit Bosnië-Herzegovina hierheen gevlucht, evenals moslims uit Kosovo. Daarnaast hebben Serviërs uit Krajina, die verjaagd zijn door Kroatische nationalisten, hier onderdak en bescherming gekregen."

Tijdens de NAVO-bombardementen heerste een solidariteit tussen alle inwoners van Raska. De gemeenschap stond achter haar land dat meedogenloos aangevallen werd door het militaire instrument van het IMF en de Wereldbank. Iedereen hielp elkaar door deze moeilijke periode heen. De bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitse, Italiaanse, Hongaarse en Kroatische fascisten stimuleerde eveneens een harmonie onder de bevolking, hoewel toen alleen Serviërs dit gebied bewoonden. Cirkovic haalt een voorbeeld aan: "In de heuvels rond Pribojska Banja, dat met alle mogelijke middelen en verscheidene legers verdedigd werd, pakten de Setniks 40 moslims op. De burgers besloten daarop actie te ondernemen en eisten het vertrek van deze terroristische groep." Hun vrijheid was gewaarborgd.

Kortom, de mensen van Raska hebben gezamenlijk veel doorstaan tegen buitenlandse indringers. Hun verleden heeft de sfeer van wederzijdse solidariteit en vriendschap versterkt. Economische redenen genoeg voor het Westen om onenigheid te zaaien, maar dat is tot op heden niet gelukt in dit gebied. Alvorens echter over te gaan tot bewapening van separatisten zal het in ieder geval zoals gebruikelijk het startsignaal voor oorlog geven in de media.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019